Gouden Speld Paul PD2PKM

.In de bijeenkomst van januari, de Algemene Leden Vergadering, hebben wij afscheid genomen van Paul, PD2PKM als voorzitter van onze afdeling. In een gezellige sfeer met wat toespraken en cadeautjes werd Paul in het zonnetje gezet. Maar er miste iets!

In november suggereerde Anne-Sophie, NL13798 dat het afscheid van Paul na zo’n lange staat van dienst wellicht vergezeld mocht gaan van een door de VERON uit te reiken ‘Gouden speld’.

Haar suggestie werd vanzelfsprekend en van harte overgenomen door het bestuur. En al vrij snel, t.w. op 25 november, werd een brief (zie bijlage) gestuurd naar het hoofdbestuur met het gemotiveerde verzoek om Paul voor te dragen voor de Gouden Speld. En toen werd het spannend en moesten we afwachten. Immers, de Gouden Speld wordt niet zomaar aan willekeurige personen uitgereikt. Het verzoek wordt door het hoofdbestuur besproken en wordt een weloverwogen beslissing genomen.
Graag hadden we dat gekoppeld aan het afscheid van Paul tijdens de Algemene Leden Vergadering maar helaas kwam de beslissing niet voor die datum. Maar niet getreurd, afgelopen dinsdag ging dat dan toch gebeuren.

 

Lees meer

SK Otto, R.P. van der Bijl PA0TCA

Vrijdag 24 november kregen wij te horen dat Otto, R.P. van der Bijl PA0TCA 23 november 2023 op 77-jarige leeftijd is overleden. Mede door zijn gezondheid kwam hij zelden op onze afdelingsavonden om zijn kaarten te halen. Hij was immers lid van A28 Leiden maar droeg beide afdelingen zeker een zeer warm hart toe. Hij was een trouwe deelnemer aan de afdelingscompetitie, een ware contester en fanatieke ‘sleutelaar’, CW-man. Otto was in zijn werkzame leven regelmatig in het buitenland met de daarbij behorende calls. Zo woonde hij in de jaren ‘70 een aantal jaren in Pakistan en gingen dan naar Kabul in Afghanistan.

Otto was sinds 2003 tevens lid van de Old Timers Club OTC .

Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte bij dit verlies en vooral kracht en al wat verder nodig is om verder te gaan met Otto in gedachten. 

Experimenteer/veld-dag 2023

De velddag/experimenteerdag en de BBQ werden gehouden op  2 juli op het terrein van Scouting Puttershoek.  Al vanaf ongeveer half tien waren de bestuursleden met de voorbereidingen begonnen. De diverse kabels werden uitgerold en de mast op hoogte gebracht. Behalve de techniek werd natuurlijk ook de koffie met wat erbij verzorgd. Gaandeweg kwamen de leden binnen en werd een begin gemaakt met het opstellen van de apparatuur en bijbehorende antennes. Gelukkig zat het weer enorm mee, mede gezien de regenachtig zaterdag ervoor.
In de grote ruimte hadden Patrick, PD4HW, Ben PD5GH en Jan PA2JCB hun apparatuur opgesteld en de laptops aangesloten. Op het veld buiten stelden Ton PE1LZZ, Bart PA4BB, Wim PA3BB en Arjan PB8A hun meegebrachte transceivers en antennemateriaal op.

Aan de grote tafel ging Paul PD2PKM, geassisteerd door Anne-Sophie aan de slag met de ‘vossen’ om die te kunnen inzetten bij een nog te plannen vossenjacht. Het zou te ver voeren om alle experimenten hier te beschrijven maar het was opvallen hoe ‘fanatiek’ er werd geprobeerd verbindingen te maken, software werkend te krijgen en (nieuwe) antennes uit te proberen. Met name voor Ton, PE1LZZ was het een uitkomst om zo in het open veld wat experimenten te kunnen doen. Immers, driehoog op zijn flat met beperkte opstellingsmogelijkheden heeft niet die ruimte om diverse experimenten uit te proberen. Kortom, het was een hele mooie en gezellige experimenteer cq. velddag.

Om vijf uur sprak Paul, als voorzitter van A52, de aanwezigen toe. Intussen waren ook de partners gearriveerd en kon een begin worden gemaakt met de BBQ. Eenieder was ervan overtuigd dat de BBQ erg geslaagd was met een rijk assortiment aan vlees en bijgerechten. Een en ander was door Gerard en Ben uitstekend voorbereid en uitgevoerd. Hulde mannen!!

Aansluitend en na het opruimen van de spullen werd een begin gemaakt met de voorbereidingen van de wekelijkse ronde die ook vanaf het scoutinggebouw zou worden geleid.

Klokslag half negen ging Paul als rondeleider ‘de lucht in’ onder de afdelings-call PI4VHW. Het leuke was dat vrijwel alle aanwezigen van die dag ook voor de ronde zijn gebleven.  Op zich was dat best hilarisch als Paul de microfoon overgaf aan een van de ronde deelnemers die vrijwel naast hem stond. Maar enfin, ook dat was weer een geslaagd onderdeel van deze prachtige velddag met BBQ en afsluitende ronde.  Alle deelnemers waren enthousiast en er werd direct al geïnformeerd naar uitbreiding van de mogelijkheden om al dan niet in georganiseerde vorm opnieuw dit soort experimenteerdagen te organiseren. Het bestuur werkt aan voorstellen daarvoor.

Paul, in zijn slotwoord, bedankte alle aanwezigen en in het bijzonder de mannen die voor de organisatie van de voortreffelijke BBQ hadden gezorgd.

Op z’n Brabants: “Tot de volgende….!”

SK 73

OM Dirk Bijl PA3CNR SK

Ons bereikte het droevige bericht dat Dirk Bijl (PA3CNR) op 19 april 2023 op
83-jarige leeftijd is overleden.

OM Dirk Bijl (PA3CNR) was na zijn verhuizing van de dijk naar het centrum van
‘s-Gravendeel zo’n 20 jaar geleden niet echt meer actief als zendamateur. Hij
had op zijn nieuwe locatie dan ook geen antennes meer. Dirk was al vanaf de
oprichting lid van de VERON A52 Hoeksche Waard. In die tijd bezocht Dirk de
clubavonden regelmatig, ook was Dirk zeer actief met het bouwen van allerlei
zelfbouw projecten en reparaties voor anderen. Dirk was altijd bereid anderen
te helpen met de meest uiteenlopende reparaties of modificaties. Je kunt wel
stellen dat hij maar zelden de microfoon in zijn handen had maar veel meer
zijn soldeerbout.
Dirk is nu SK; dat hij moge rusten in vrede.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, en wensen hen veel sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies

Grill-Day 2023

Tijdens de laatstgehouden ALV is er weer leven in diverse ideeën geblazen waaronder een Velddag/BBQ voor de afdeling en haar leden met eventueel aanhang. Dit idee dateert al van 2020 om het 40-jarig bestaan van de afdeling te vieren. Dit jubileum konden we wegens de ingrijpende Covid-19 maatregelen helaas niet tot uitvoering brengen, daarom hebben we gemeend het deze zomer wel te doen samen met een dag gezellig experimenteren, testen en verbindingen maken op onze club locatie.

De velddag zal voorafgaand aan de BBQ gehouden worden op 02-07-2023 vanaf 10.00 uur op het buitenterrein van Scouting Puttershoek en is alleen toegankelijk voor leden van VERON A52 Hoeksche Waard. De inbreng van apparatuur en eventuele test opstellingen is nog nader in overleg in te vullen.

Voor de lunch dient u zelf het een en ander te verzorgen. Aan het einde van de middag komt de BBQ in beeld en zal deze zijn werk gaan doen.

Ook de BBQ is alleen toegankelijk voor leden van VERON A52 Hoeksche Waard en aanhang.

Feestdagen 2022

Elfsteden contest

Elfstedencontest 2022

Vanwege corona heeft de contestgroep verleden jaar verstek laten gaan maar dit jaar ging het weer richting het noorden voor de elfstedencontest 2022 en uiteraard weer richting Wieringerwerf.

Net als in 2020 een huisje gehuurd op de Camping ‘Land uit Zee’ en gingen wij Paul (PD2PKM), Gerard (PD2GSP), Anne-Sophie (NL13798), Ben (PD5GH) en Jan (PA2JCB) al op zaterdag richting het noorden.

Het weer was fris maar zonnig en droog wat natuurlijk meehelpt om de antennes op te bouwen. In verband met de contest werd de 40/80 meter Kattensnor opgebouwd alsmede een 2 meter rondstraler en beam. De laatste is vanaf de grond te kantelen voor zowel horizontaal als verticaal gebruik. De door Paul ontworpen en vervaardigde beam en die van PD5GWR werden in de mast gemonteerd en uitvoerig getest.

Op 80 meter werden enkele verbindingen gemaakt met Ierland, Engeland, Zwitserland en Duitsland naast een enkel Nederlands station.

Op 2 meter werd op de Hoeksche Waardse ’thuisfrequentie’ 145.550 MHz gepoogd enkele verbindingen te maken. immers, die frequentie is ook hier in het noorden de meest gebruikte frequentie.

Lees meer

SK 73

OM Jan de Graaf PA8CW SK

Op 1 november 2022 zijn wij in kennis gesteld van het overlijden van OM Jan de Graaf PA8CW.

Op vrijdag 28 oktober 2022 is ons lid van het eerste uur Jan (A. J.) de Graaf PA8CW op 75- jarige leeftijd
overleden. Recentelijk werd Jan opgenomen in ’t Huys te Hoecke te Puttershoek omdat het zelfstandig wonen
gezien zijn ziektebeeld niet meer verantwoord was.
Jan was in 1980 als PA3AEV betrokken bij oprichting van onze afdeling in de functie van secretaris.
Na jaren heeft hij in 2012 mede door zijn werk en inzet voor het Rode Kruis de prestigieuze Gouden Antenne
mogen ontvangen. Door zijn passie voor CW heeft hij later zijn call aangepast naar PA8CW. Jan droeg de afdeling
altijd een kritisch maar warm hart toe ondanks zijn sporadische bezoeken aan de avonden waar hij een graag
geziene gast was.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven.

JOTA 2022 Puttershoek

Scouting Puttershoek heeft gevraagd of wij de Jamboree On The Air weer willen faciliteren op Puttershoek.  Wij zoeken daarom een aantal amateurs welke gedurende zaterdag 15 oktober willen assisteren met de JOTA 2022. Al is het voor een paar uurtjes of op onderdelen dan horen wij dit graag via: a52@veron.nl 

 

SK 73

OM Arie Weeda PA0AWA SK

Op zaterdag 12 september 2022 is ons gewaardeerde lid Arie Weeda PA0AWA op 87-jarige leeftijd desondanks zijn ziek zijn toch onverwachts overleden. Arie was vanaf het begin betrokken bij onze afdeling, iemand waar je op kon bouwen en hij wist altijd wel een weg naar een oplossing voor bijna elk vraagstuk binnen de hobby. Ondanks dat Arie verder van de afdeling woonde was hij een zeer gewaardeerd, trouw bezoekend en graag gezien lid van onze afdeling

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.