Gouden Speld Paul PD2PKM

.In de bijeenkomst van januari, de Algemene Leden Vergadering, hebben wij afscheid genomen van Paul, PD2PKM als voorzitter van onze afdeling. In een gezellige sfeer met wat toespraken en cadeautjes werd Paul in het zonnetje gezet. Maar er miste iets!

In november suggereerde Anne-Sophie, NL13798 dat het afscheid van Paul na zo’n lange staat van dienst wellicht vergezeld mocht gaan van een door de VERON uit te reiken ‘Gouden speld’.

Haar suggestie werd vanzelfsprekend en van harte overgenomen door het bestuur. En al vrij snel, t.w. op 25 november, werd een brief (zie bijlage) gestuurd naar het hoofdbestuur met het gemotiveerde verzoek om Paul voor te dragen voor de Gouden Speld. En toen werd het spannend en moesten we afwachten. Immers, de Gouden Speld wordt niet zomaar aan willekeurige personen uitgereikt. Het verzoek wordt door het hoofdbestuur besproken en wordt een weloverwogen beslissing genomen.
Graag hadden we dat gekoppeld aan het afscheid van Paul tijdens de Algemene Leden Vergadering maar helaas kwam de beslissing niet voor die datum. Maar niet getreurd, afgelopen dinsdag ging dat dan toch gebeuren.

 

Voorbereidingen

Het bestuur heeft een en ander in goed overleg voorbereid. Dat dit is geslaagd bleek wel bij binnenkomst van Paul op de clubbijeenkomst. Via wat ‘toneelspel’ en ‘stiekeme’ plannen lukte het om Corry, XYL van Paul, zijn zonen met hun partners en 2 kleindochters nog voor zijn binnenkomst een plekje bij de overige leden te laten plaatsnemen.

Wat later dan gebruikelijk kwam Paul, samen met Anne-Sophie binnen. Hij was overdonderd door de aanwezigheid van veel leden, zijn familie en Theo Koning PA1CW.

Uitreiking

Voor de daadwerkelijke uitreiking was vanuit het hoofdbestuur Theo Koning, PA1CW bereid gevonden de Gouden Speld aan Paul uit te reiken. Dat werd niet alleen door het bestuur maar zeker ook door Paul gewaardeerd omdat hij jaren geleden samenwerkte met Theo bij het Traffic Bureau waarvan overigens Theo nu nog steeds de voorzitter is.

Na een kort welkomstwoord door vicevoorzitter Jan, PA2JCB met een korte toelichting waarom een en ander nu plaatsvindt en niet in januari kreeg Theo het woord.

Citerend uit de aanbevelingsbrief sprak hij Paul toe en spelde daarna onder applaus de Gouden Speld bij Paul op die dat zichtbaar geëmotioneerd onderging. 

Dankwoord

In zijn dankwoord zei Paul geraakt en vereerd te zijn en dan niet alleen door het hoofdbestuur maar juist ook door het bestuur en de leden van de afdeling. Hij dankte voor de mooie woorden die Theo Koning uitsprak. Daarbij kwam hij terug op het afscheid in januari waar hij met goede herinnering en trots op terugkeek.
Niet alleen nu maar ook toen voelde hij zich gewaardeerd voor zijn inzet en betrokkenheid bij de leden.
Maar ook Corrie, z’n XYL, vergat Paul niet.

Want de support, belangstelling en steun van Corrie heeft Paul vele jaren mogen ervaren en is hij dankbaar voor de betrokkenheid van zijn ‘meissie’.
Uiteraard werd dit met applaus ondersteund.

Tot slot

Na deze mooie woorden van Theo en van Paul overhandigde Jan een kopie van de aanbevelingsbrief aan Paul. Aansluitend was voor de aanwezigen koffie en gebak de officiële gelegenheid af te sluiten.

Daarna bleef het nog lang gezellig……