Experimenteer/veld-dag 2023

De velddag/experimenteerdag en de BBQ werden gehouden op  2 juli op het terrein van Scouting Puttershoek.  Al vanaf ongeveer half tien waren de bestuursleden met de voorbereidingen begonnen. De diverse kabels werden uitgerold en de mast op hoogte gebracht. Behalve de techniek werd natuurlijk ook de koffie met wat erbij verzorgd. Gaandeweg kwamen de leden binnen en werd een begin gemaakt met het opstellen van de apparatuur en bijbehorende antennes. Gelukkig zat het weer enorm mee, mede gezien de regenachtig zaterdag ervoor.
In de grote ruimte hadden Patrick, PD4HW, Ben PD5GH en Jan PA2JCB hun apparatuur opgesteld en de laptops aangesloten. Op het veld buiten stelden Ton PE1LZZ, Bart PA4BB, Wim PA3BB en Arjan PB8A hun meegebrachte transceivers en antennemateriaal op.

Aan de grote tafel ging Paul PD2PKM, geassisteerd door Anne-Sophie aan de slag met de ‘vossen’ om die te kunnen inzetten bij een nog te plannen vossenjacht. Het zou te ver voeren om alle experimenten hier te beschrijven maar het was opvallen hoe ‘fanatiek’ er werd geprobeerd verbindingen te maken, software werkend te krijgen en (nieuwe) antennes uit te proberen. Met name voor Ton, PE1LZZ was het een uitkomst om zo in het open veld wat experimenten te kunnen doen. Immers, driehoog op zijn flat met beperkte opstellingsmogelijkheden heeft niet die ruimte om diverse experimenten uit te proberen. Kortom, het was een hele mooie en gezellige experimenteer cq. velddag.

Om vijf uur sprak Paul, als voorzitter van A52, de aanwezigen toe. Intussen waren ook de partners gearriveerd en kon een begin worden gemaakt met de BBQ. Eenieder was ervan overtuigd dat de BBQ erg geslaagd was met een rijk assortiment aan vlees en bijgerechten. Een en ander was door Gerard en Ben uitstekend voorbereid en uitgevoerd. Hulde mannen!!

Aansluitend en na het opruimen van de spullen werd een begin gemaakt met de voorbereidingen van de wekelijkse ronde die ook vanaf het scoutinggebouw zou worden geleid.

Klokslag half negen ging Paul als rondeleider ‘de lucht in’ onder de afdelings-call PI4VHW. Het leuke was dat vrijwel alle aanwezigen van die dag ook voor de ronde zijn gebleven.  Op zich was dat best hilarisch als Paul de microfoon overgaf aan een van de ronde deelnemers die vrijwel naast hem stond. Maar enfin, ook dat was weer een geslaagd onderdeel van deze prachtige velddag met BBQ en afsluitende ronde.  Alle deelnemers waren enthousiast en er werd direct al geïnformeerd naar uitbreiding van de mogelijkheden om al dan niet in georganiseerde vorm opnieuw dit soort experimenteerdagen te organiseren. Het bestuur werkt aan voorstellen daarvoor.

Paul, in zijn slotwoord, bedankte alle aanwezigen en in het bijzonder de mannen die voor de organisatie van de voortreffelijke BBQ hadden gezorgd.

Op z’n Brabants: “Tot de volgende….!”