SK Otto, R.P. van der Bijl PA0TCA

Vrijdag 24 november kregen wij te horen dat Otto, R.P. van der Bijl PA0TCA 23 november 2023 op 77-jarige leeftijd is overleden. Mede door zijn gezondheid kwam hij zelden op onze afdelingsavonden om zijn kaarten te halen. Hij was immers lid van A28 Leiden maar droeg beide afdelingen zeker een zeer warm hart toe. Hij was een trouwe deelnemer aan de afdelingscompetitie, een ware contester en fanatieke ‘sleutelaar’, CW-man. Otto was in zijn werkzame leven regelmatig in het buitenland met de daarbij behorende calls. Zo woonde hij in de jaren ‘70 een aantal jaren in Pakistan en gingen dan naar Kabul in Afghanistan.

Otto was sinds 2003 tevens lid van de Old Timers Club OTC .

Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte bij dit verlies en vooral kracht en al wat verder nodig is om verder te gaan met Otto in gedachten. 

Elfstedencontest 2023

Het behoeft nauwelijks toelichting om uit te leggen waarom de Elfsteden schaatsmarathon voor het laatst werd gehouden in 1997. Immers ook hier geldt dat de klimaatsverandering ervoor zorgt dat er geen goede weerscondities voor zo’n schaatsevenement – vooralsnog – te verwachten zijn.
De afdeling A14 van de VERON in Friesland heeft sinds 1985 voor ons als radioamateurs een prachtig alternatief bedacht en wel de zgn. Elfstedencontest. Een wedstrijd die dit jaar werd gehouden op zondag 19 november. De opgave is om met zo veel mogelijk stations in regio 14 een verbinding in spraak te maken op zowel de 2 meter als de 80 meterband waarbij de 11 steden en de klunplaats als multiplier tellen.
Sinds nu alweer voor het vierde jaar kiest de Contest Groep 1884 een gunstige locatie buiten regio 14 met liefst goede condities om zoveel mogelijk verbindingen te maken. Dus ook dit jaar werd op zaterdag de reis naar Wieringerwerf ondernomen om daar op de camping
“Land uit Zee” een heus radiostation op te zetten met als onderkomen een aardig vakantiehuisje als ‘radioshack’.

Lees meer

JOTA 2023 Puttershoek

Tijdens het weekend van 21 & 22 oktober was het weer traditie getrouw tijd voor de JOTA 2023. Niet groots opgezet maar daarom niet minder geslaagd.

Op vrijdag hebben we in de regen de vaste mast omhoog gedraaid en de kattensnor voor 40 & 80 meter opgehangen over het veld. Hierdoor waren er zaterdagochtend geen spannende dingen meer nodig op het veld in aanwezigheid van diverse scouts van Scouting Puttershoek.  Alle leden kwamen aan de beurt bij het VHF station waar we keurig kwalitatieve verbindingen konden maken voor elke leeftijd. De oudere kids konden daarnaast ok nog even proeven en testen op HF met diverse buitenlandse JOTA stations.

Ondanks dat de groep niet echt groot was, was het al met al een mooie geslaagde dag waarbij diverse scouts en leiding toch gegrepen werden door de Magie van de radio. Iedereen bedankt voor zijn inbreng en of bijdrage aan de JOTA 2023.

Experimenteer/veld-dag 2023

De velddag/experimenteerdag en de BBQ werden gehouden op  2 juli op het terrein van Scouting Puttershoek.  Al vanaf ongeveer half tien waren de bestuursleden met de voorbereidingen begonnen. De diverse kabels werden uitgerold en de mast op hoogte gebracht. Behalve de techniek werd natuurlijk ook de koffie met wat erbij verzorgd. Gaandeweg kwamen de leden binnen en werd een begin gemaakt met het opstellen van de apparatuur en bijbehorende antennes. Gelukkig zat het weer enorm mee, mede gezien de regenachtig zaterdag ervoor.
In de grote ruimte hadden Patrick, PD4HW, Ben PD5GH en Jan PA2JCB hun apparatuur opgesteld en de laptops aangesloten. Op het veld buiten stelden Ton PE1LZZ, Bart PA4BB, Wim PA3BB en Arjan PB8A hun meegebrachte transceivers en antennemateriaal op.

Aan de grote tafel ging Paul PD2PKM, geassisteerd door Anne-Sophie aan de slag met de ‘vossen’ om die te kunnen inzetten bij een nog te plannen vossenjacht. Het zou te ver voeren om alle experimenten hier te beschrijven maar het was opvallen hoe ‘fanatiek’ er werd geprobeerd verbindingen te maken, software werkend te krijgen en (nieuwe) antennes uit te proberen. Met name voor Ton, PE1LZZ was het een uitkomst om zo in het open veld wat experimenten te kunnen doen. Immers, driehoog op zijn flat met beperkte opstellingsmogelijkheden heeft niet die ruimte om diverse experimenten uit te proberen. Kortom, het was een hele mooie en gezellige experimenteer cq. velddag.

Om vijf uur sprak Paul, als voorzitter van A52, de aanwezigen toe. Intussen waren ook de partners gearriveerd en kon een begin worden gemaakt met de BBQ. Eenieder was ervan overtuigd dat de BBQ erg geslaagd was met een rijk assortiment aan vlees en bijgerechten. Een en ander was door Gerard en Ben uitstekend voorbereid en uitgevoerd. Hulde mannen!!

Aansluitend en na het opruimen van de spullen werd een begin gemaakt met de voorbereidingen van de wekelijkse ronde die ook vanaf het scoutinggebouw zou worden geleid.

Klokslag half negen ging Paul als rondeleider ‘de lucht in’ onder de afdelings-call PI4VHW. Het leuke was dat vrijwel alle aanwezigen van die dag ook voor de ronde zijn gebleven.  Op zich was dat best hilarisch als Paul de microfoon overgaf aan een van de ronde deelnemers die vrijwel naast hem stond. Maar enfin, ook dat was weer een geslaagd onderdeel van deze prachtige velddag met BBQ en afsluitende ronde.  Alle deelnemers waren enthousiast en er werd direct al geïnformeerd naar uitbreiding van de mogelijkheden om al dan niet in georganiseerde vorm opnieuw dit soort experimenteerdagen te organiseren. Het bestuur werkt aan voorstellen daarvoor.

Paul, in zijn slotwoord, bedankte alle aanwezigen en in het bijzonder de mannen die voor de organisatie van de voortreffelijke BBQ hadden gezorgd.

Op z’n Brabants: “Tot de volgende….!”

SK 73

OM Dirk Bijl PA3CNR SK

Ons bereikte het droevige bericht dat Dirk Bijl (PA3CNR) op 19 april 2023 op
83-jarige leeftijd is overleden.

OM Dirk Bijl (PA3CNR) was na zijn verhuizing van de dijk naar het centrum van
‘s-Gravendeel zo’n 20 jaar geleden niet echt meer actief als zendamateur. Hij
had op zijn nieuwe locatie dan ook geen antennes meer. Dirk was al vanaf de
oprichting lid van de VERON A52 Hoeksche Waard. In die tijd bezocht Dirk de
clubavonden regelmatig, ook was Dirk zeer actief met het bouwen van allerlei
zelfbouw projecten en reparaties voor anderen. Dirk was altijd bereid anderen
te helpen met de meest uiteenlopende reparaties of modificaties. Je kunt wel
stellen dat hij maar zelden de microfoon in zijn handen had maar veel meer
zijn soldeerbout.
Dirk is nu SK; dat hij moge rusten in vrede.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, en wensen hen veel sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies

Grill-Day 2023

Tijdens de laatstgehouden ALV is er weer leven in diverse ideeën geblazen waaronder een Velddag/BBQ voor de afdeling en haar leden met eventueel aanhang. Dit idee dateert al van 2020 om het 40-jarig bestaan van de afdeling te vieren. Dit jubileum konden we wegens de ingrijpende Covid-19 maatregelen helaas niet tot uitvoering brengen, daarom hebben we gemeend het deze zomer wel te doen samen met een dag gezellig experimenteren, testen en verbindingen maken op onze club locatie.

De velddag zal voorafgaand aan de BBQ gehouden worden op 02-07-2023 vanaf 10.00 uur op het buitenterrein van Scouting Puttershoek en is alleen toegankelijk voor leden van VERON A52 Hoeksche Waard. De inbreng van apparatuur en eventuele test opstellingen is nog nader in overleg in te vullen.

Voor de lunch dient u zelf het een en ander te verzorgen. Aan het einde van de middag komt de BBQ in beeld en zal deze zijn werk gaan doen.

Ook de BBQ is alleen toegankelijk voor leden van VERON A52 Hoeksche Waard en aanhang.

A52 Uitleenbalie

Sinds januari 2023 beschikt onze afdeling A52 over een heuse uitleenbalie. deze is te vinden op de website, er staat apparatuur welke handig is om te gebruiken maar niet vaak nodig is en dus relatief prijzig. De apparatuur is veelal afkomstig van oud leden van onze afdeling. Als lid van A52 Hoeksche Waard kunt u van deze apparaten onder voorwaarden gebruikmaken voor een bepaalde tijd.

Voorwaarden:

  • Lid VERON A52 Hoeksche Waard.
  • Ondertekenen leenovereenkomst.
  • Kennis genomen hebben van de bijbehorende handleiding(en) en hiernaar handelen.
  • Maximale uitleen periode 2 weken. (verlenging mogelijk).
  • Voor eigen gebruik.
  • Defect retour is herstelkosten betalen.
  • Bij verlies of zoekraken binnen gestelde termijn zal de apparatuur tegen marktprijs in rekening worden gebracht.

Feestdagen 2022

Elfsteden contest

Elfstedencontest 2022

Vanwege corona heeft de contestgroep verleden jaar verstek laten gaan maar dit jaar ging het weer richting het noorden voor de elfstedencontest 2022 en uiteraard weer richting Wieringerwerf.

Net als in 2020 een huisje gehuurd op de Camping ‘Land uit Zee’ en gingen wij Paul (PD2PKM), Gerard (PD2GSP), Anne-Sophie (NL13798), Ben (PD5GH) en Jan (PA2JCB) al op zaterdag richting het noorden.

Het weer was fris maar zonnig en droog wat natuurlijk meehelpt om de antennes op te bouwen. In verband met de contest werd de 40/80 meter Kattensnor opgebouwd alsmede een 2 meter rondstraler en beam. De laatste is vanaf de grond te kantelen voor zowel horizontaal als verticaal gebruik. De door Paul ontworpen en vervaardigde beam en die van PD5GWR werden in de mast gemonteerd en uitvoerig getest.

Op 80 meter werden enkele verbindingen gemaakt met Ierland, Engeland, Zwitserland en Duitsland naast een enkel Nederlands station.

Op 2 meter werd op de Hoeksche Waardse ‘thuisfrequentie’ 145.550 MHz gepoogd enkele verbindingen te maken. immers, die frequentie is ook hier in het noorden de meest gebruikte frequentie.

Lees meer

SK 73

OM Jan de Graaf PA8CW SK

Op 1 november 2022 zijn wij in kennis gesteld van het overlijden van OM Jan de Graaf PA8CW.

Op vrijdag 28 oktober 2022 is ons lid van het eerste uur Jan (A. J.) de Graaf PA8CW op 75- jarige leeftijd
overleden. Recentelijk werd Jan opgenomen in ’t Huys te Hoecke te Puttershoek omdat het zelfstandig wonen
gezien zijn ziektebeeld niet meer verantwoord was.
Jan was in 1980 als PA3AEV betrokken bij oprichting van onze afdeling in de functie van secretaris.
Na jaren heeft hij in 2012 mede door zijn werk en inzet voor het Rode Kruis de prestigieuze Gouden Antenne
mogen ontvangen. Door zijn passie voor CW heeft hij later zijn call aangepast naar PA8CW. Jan droeg de afdeling
altijd een kritisch maar warm hart toe ondanks zijn sporadische bezoeken aan de avonden waar hij een graag
geziene gast was.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven.