SK 73

OM Dirk Bijl PA3CNR SK

Ons bereikte het droevige bericht dat Dirk Bijl (PA3CNR) op 19 april 2023 op
83-jarige leeftijd is overleden.

OM Dirk Bijl (PA3CNR) was na zijn verhuizing van de dijk naar het centrum van
‘s-Gravendeel zo’n 20 jaar geleden niet echt meer actief als zendamateur. Hij
had op zijn nieuwe locatie dan ook geen antennes meer. Dirk was al vanaf de
oprichting lid van de VERON A52 Hoeksche Waard. In die tijd bezocht Dirk de
clubavonden regelmatig, ook was Dirk zeer actief met het bouwen van allerlei
zelfbouw projecten en reparaties voor anderen. Dirk was altijd bereid anderen
te helpen met de meest uiteenlopende reparaties of modificaties. Je kunt wel
stellen dat hij maar zelden de microfoon in zijn handen had maar veel meer
zijn soldeerbout.
Dirk is nu SK; dat hij moge rusten in vrede.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, en wensen hen veel sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies