SK Otto, R.P. van der Bijl PA0TCA

Vrijdag 24 november kregen wij te horen dat Otto, R.P. van der Bijl PA0TCA 23 november 2023 op 77-jarige leeftijd is overleden. Mede door zijn gezondheid kwam hij zelden op onze afdelingsavonden om zijn kaarten te halen. Hij was immers lid van A28 Leiden maar droeg beide afdelingen zeker een zeer warm hart toe. Hij was een trouwe deelnemer aan de afdelingscompetitie, een ware contester en fanatieke ‘sleutelaar’, CW-man. Otto was in zijn werkzame leven regelmatig in het buitenland met de daarbij behorende calls. Zo woonde hij in de jaren ‘70 een aantal jaren in Pakistan en gingen dan naar Kabul in Afghanistan.

Otto was sinds 2003 tevens lid van de Old Timers Club OTC .

Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte bij dit verlies en vooral kracht en al wat verder nodig is om verder te gaan met Otto in gedachten.