In het 2e weekend van februari is er zoals gebruikelijk de PACC-contest. Er bestaat uiteraard de mogelijkheid om in overleg de lokatie te gebruiken voor deze en andere contesten. Geef het tijdig aan dan kan het afgestemd worden met Scouting Puttershoek door de Secretaris.

Op de PACC-website staat alle relevante informatie.

https://a52.veron.nl/pacc-2017/

https://a52.veron.nl/pacc-2017/