Forten On The Air 2019

Tijdens de open monumentendag zullen we weer een editie beleven van “Forten On The Air 2019”.

In april 2017 hebben wij als radioamateurs meegedaan aan de opening van het fortenseizoen. Naar aanleiding hiervan hebben wij als contestgroep CG1884  geprobeerd om diverse forten/waterlinies te activeren. Mogelijk zijn er radiozendamateurs die een Fort On The Air willen activeren tijdens de Open monumentendag 2019.

Of de gehele Hollandse Waterlinie te werken is zal afhankelijk zijn van het animo van de diverse zendamateurs op de andere locaties om e.e.a. te bemannen en natuurlijk de geboden mogelijkheden van de desbetreffende beheerders. Het zal allemaal moeten groeien, onze ervaring van de afgelopen jaren was in ieder geval dat bezoekers een rondje door HET fort en onze bunker heel leuk vonden.

Er was meer dan genoeg belangstelling voor onze shack. Veel verbindingen hadden we niet gemaakt maar hadden wel een hele leuke dag gehad. De positieve indruk die achtergelaten is bij bezoekers en beheerders is een sterke motivatie om door te gaan.
Meer informatie over een fort, bunker of vesting bij u in de buurt is te vinden op https://forten.nl .

Namens contestgroep CG1884 Fort Buitensluis Numansdorp

 

Anne-Sophie NL13789, Evert PA3FXY, Jan PA2JCB, Gerard PD2GSP en Paul PD2PKM