OM Huug van der Hoek PE0HHM

Op 29 oktober 2016 is op 73-jarige leeftijd na een slopende ziekte overleden ons oud lid

OM Huug van der Hoek PE0HHM

Door zijn ziekte was Huug een jaar geleden gedwongen te verhuizen, en ook zijn hobby’s op te geven. Huug was al lid van de VERON nog voor de oprichting van de afdeling A52 Hoekse Waard. Huug was een QRP man en was dan ook actief lid van de Benelux QRP club en had daar ook een aantal print ontwerpen voor gemaakt. Huug was niet zo veel op de band te horen, vaak wel in een technisch QSO of met ATV. Huug was namelijk veel bezig met zelfbouw, hij ontwierp en bouwde veel elektronica ontwerpen al dan niet voor het zend amateurisme of de ontvangst van weer satellieten. Huug was ook lid van de werkgroep Kunstmanen en ontving veel weer satellieten.
Hoewel hij nooit echt op de voorgrond trad was hij altijd bereid anderen te helpen en zo nodig te adviseren vooral op zelfbouw technisch gebied.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Hoekse Waard (A52),
Evert van Belle (PA3FXY), Oud voorzitter A52

Gerard Speksnijder (PD2GSP), Secretaris