ALV 2021

Tijdens onze bijeenkomst van januari 2021 houden wij  traditiegetrouw onze ALV 2021. Dit jaar moesten we daar creatiever mee omgaan dan andere jaren. Het afdelingsbestuur had al enige tijd vragen voor wat betreft de interesses van de leden en bezoekers van de bijeenkomsten. Door het houden van een schriftelijke enquête  is deze informatie verkregen. Gelijktijdig is er ook de bestuursverkiezing gehouden. De ALV 2021 hebben we gehouden via Zoom en dit was een succes mogen we wel zeggen. De leden die aanwezig waren, waren enthousiast over de manier van vergaderen. Door de gebruikelijke power-point presentatie over Zoom te draaien kon een ieder meedoen en de stukken kritisch van commentaar voorzien. Het was voor ons als bestuur een ongebruikelijke manier maar in deze omstandigheden wel de juiste. ALV 2021 Zoom